Trục ép Kuvings NS668R

Sử dụng được cho các dòng máy Kuvings như:

- Kuvings NS-668R

- Kuvings NS-321CBM2

- Kuvings NS-621CBM2

- Kuvings NS-625CBM2

 


1,900,000 VNĐ
1,900,000 VNĐ

Sản phẩm liên quan