Tô kuvings C7000

Sử dụng được cho các dòng máy Kuvings như:

- Kuvings C7000

- Kuvings E7000

- Kuvings C8000


1,100,000 VNĐ
1,100,000 VNĐ

Sản phẩm liên quan