Cối làm kem và sinh tố C7000

Tổng Quan:

  • Dành cho máy NS721/C7000
  • Bao gồm: 1 lưới làm kem và 1 lưới sinh tố

1,500,000 VNĐ
1,500,000 VNĐ

Sản phẩm liên quan