Bộ topset C7000

GÓI NÂNG CẤP 
  • Bát nước ép
  • Nắp trên cùng
  • Màn hình ép trái cây
  • Cần gạt nước xoay
  • Mũ thông minh
  • Auger

 


5,175,000 VNĐ
5,175,000 VNĐ

Sản phẩm liên quan