Phụ kiện ép cam C7000

Sử dụng được cho các dòng máy Kuvings như:

- Kuvings NS-668R

- Kuvings NS-321CBM2

- Kuvings NS-621CBM2

- Kuvings C7000

- Kuvings E7000

- Kuvings C8000


750,000 VNĐ
750,000 VNĐ

Sản phẩm liên quan