Lưới ép Kuvings C7000

Sử dụng được cho các dòng máy Kuvings như:

- Kuvings C7000

- Kuvings E7000

- Kuvings EVO820

- Kuvings Smart MotiV1

- Kuvings C8000

- Kuvings CS600


1,250,000 VNĐ
1,250,000 VNĐ

Sản phẩm liên quan