Lưới ép Kuvings C7000

Tổng quan:
  • Dành cho models NS721, C7000, CS600,EVO820, E7000, Smart MotiV1

1,150,000 VNĐ
1,150,000 VNĐ

Sản phẩm liên quan